Featured Stories
Welcome Home, JI Alumni

Welcome Home, JI Alumni

In the first homecoming for JI alumni, Dean Jun Ni, Scott Yang, Academic Affairs Manager, Professors Mian Li, Lipo Wang, Jason Daida, and Qiang Zhang met with 50 JI alumni that have graduated since 2006.

read more