Student Projects

Project list

Expo Project Search Form - su
 • 450
  Visual Design for Sterilization and Odor Purification
  Team No.11: Gaopeng Song, Yuwen Hu, Weilun Liu, Yicheng Lu, Shuhan Wang
  Instructor:
 • 450
  Deep Learning for Anomaly Detection
  Team No.22: Boying Zhu, Yinghui Hong, Yan Zhan, Shuheng Liu, Youchen Zhao
  Instructor: 韩充
 • 450
  Automatic detection system of tobacco width based on machine vision
  Team No.1: Gao Yirui, Sun Jiawei, Wang Qipeng, Deng Naihao, Zhou Runqing
  Instructor:
 • 450
  Real-Time On-Device FlowStatistics Detectionand Prediction
  Team No.23: Zhihao Ruan, Zhikai Chen, Jiayu Yi, Zekun Li, Zihao Shen
  Instructor:
 • 450
  Creating Digital Twin Models for Tobacco Drying Processes
  Team No.2: Shiyu Liu, Mengtian Guo, Lejun Jiang, Tianchun Huang, Jingyu Su
  Instructor:
 • 450
  Design of Refrigerator without an Auxiliary Beam
  Team No.13: Zhibo Chen, Yunqi Liu, Juhe Nie, Hanzhi Wang, Zixiao Zhang
  Instructor:
 • 450
  Tobacco Surface DefectS Detection Based on Machine Learning
  Team No.3: Shengyu Feng, Linxiao Wu, Jiajun Bao, Zhengyuan Dong, Xin Wang
  Instructor:
 • 450
  Fault Diagnosis Algorithms for Subway Train Doors
  Team No.14: Yujun Qin, Yinyue Wu, Zhiheng Yin, Qiyue Sun, Yijiao Qin
  Instructor:
 • 450
  Dynamic Switch Contact Resistance Detection System
  Team No.25: Yuechuan Lin, Yuxin Chen, Jize Hou, Yukang Tian, Wanhao Yu
  Instructor: 马澄斌
 • 495
  Model Analysis of A Cold-Rolled Steel Plate
  Team No.1-C: Chen Jiaxi,Liu Yunqi,Liu Zhejun,Xie Shenhao
  Instructor:
 • 495
  Determine the Size and Position of Structural Damage By Detecting Changes in the Resonance Frequency of Vibration
  Team No.2-A: PengXuezhi,GongChun,SunTianxing,YangWentao
  Instructor: Kwee-yan Teh, Chien-Pin Chen
 • 495
  Testing the Cooling Performance of Compact Heat Sinks with Different Structures
  Team No.1-A: Ma Zhihao, Yang Ruimin, Hu Zhebang, Zhou Ruixing, Lin Muxing
  Instructor: Kwee-yan Teh, Chien-Pin Chen
 • 495
  Different methods for ATX-chassis cooling
  Team No.2-C: Lv Buyao,Weng Kexin,Xue Linkai,Zhou Jiacheng
  Instructor:
 • 495
  Study on Performance of Bearing Beam with Residual Stress
  Team No.2-B: FengYubo, FanYixing, MaXucheng, YangJiaxin, ZhangZeyu
  Instructor: Kwee-yan Teh, Chien-Pin Chen
 • 495
  High-speed Imaging for Crack Propagation Measurement
  Team No.1-B: Zhang Jianing,Li Rui,Jiang Qincheng,Su Xingyu,Guang Hongju”
  Instructor: Kwee-yan Teh, Chien-Pin Chen
 • VG100-S1 Group5
  green cooling cup
  Team No.S1-1: Ke Chen; Wentao Xu; Xuzhong Chen; Yining Sun; Yining Xie
  Instructor: Qiang Zhang, Iren Wei
 • VG100-S1 Group8
  green cooling cup
  Team No.S1-2: Duanxie Shen; Feiyang Xu; Haoquan Zhou; Sizhe Zhou; Yichu Xie
  Instructor: Qiang Zhang, Iren Wei
 • VG100-2 Group10
  Flee
  Team No.S2-3: Baiqi Liu, Yunzhen Liu, Yu Xia, Shuyuan Yang
  Instructor: Manuel Charlemagne, Michele Campbell
 • VG100-2 Group08
  Calypso
  Team No.S2-2: Aysu Ismayilova, Tianyu Lu, Baichuan Li, Yanmei Wang
  Instructor: Manuel Charlemagne, Michele Campbell
 • VG100-2 Group03
  Age of Plague: After the Apocalypse
  Team No.S2-1: Zefang Wei, Danyu Zhou, Jigang Li, Haifeng Jia
  Instructor: Manuel Charlemagne, Michele Campbell
 • VG100-3 Group05
  The Camouflager
  Team No.S3-2: Qiao Shenyi, Jiang yiying, Shen Lang, Rao Jiayuan, Daniela Mata
  Instructor: Prof. Yanfeng Shen, Prof. Ting Sun
 • VG100-3 Group08
  The Hercules
  Team No.S3-3: Zhang Yiqian, Tan Xiaojing, Yang Zexuan, Sun Minqing, Heeseung Han
  Instructor: Prof. Yanfeng Shen, Prof. Ting Sun
 • VG100-S1 Group14
  green cooling cup
  Team No.S1-3: Jingnan Gao; Xiaochen Zhao; Zhijun Bian; Zhujiang Gu
  Instructor: Qiang Zhang, Iren Wei
 • VG100-3 Group03
  Mars Pro Max
  Team No.S3-1: Zheng Yongqi, Liu Hongze, Li Boyan, Pan Jiayi, Hu Songwen
  Instructor: Prof. Yanfeng Shen, Prof. Ting Sun